مزایای کنفرانس

  1. چاپ مقالات بصورت کامل در سی دی یا چکیده در کتابچه
  2. نمایه کلیه مقالات پذیرفته شده همایش در (Civilica)
  3. نمایه مقالات پذیرفته شده در پایگاه داده علمی (Tpbin)
  4. ارسال پستی مدارک شرکت کنندگان
  5. صدور گواهینامه به تعداد نویسندگان هر مقاله
  6. ارائه گواهینامه شرکت در کنفرانس