راهنمای کنفرانس

  1. مقالات به دو زبان فارسی و انگلیسی قابل پذیرش هستند.
  2. برای ارسال مقاله ابتدا مقاله خود را در قالب داده شده آماده نمایید. توضیحات کامل در قالب داده شده است، به راحتی میتوانید مقاله را درقالب داده شده کپی کرده مانند الگو متن مقاله را مرتب نمایید.
  3. مقالات باید در (2007 یا 2010) Microsoft Word آماده و ارسال گردند.
  4. در هنگام ثبت نام، اطلاعات را بسیار دقیق و صحیح تکمیل نمایید. اطلاع رسانی پذیرش مقاله ازطریق ایمیل خواهد بود بنابراین ایمیل معتبر وارد نمایید. همچنین با توجه به ارسال مدارک به آدرس پستی مندرج در فرم، هرگونه قصور در ثبت اطلاعات، متوجه نویسندگان خواهد بود.
  5. برای ثبت نام و ارسال مقاله کافی است وارد منوی “ثبت نام و ارسال مقاله” شوید و همزمان ثبت نام را انجام داده و مقالات خود را آپلود نمایید. بهتر است ابتدا مقالات را در قالب داده شده آماده نمایید و با توجه به تعداد مقالات نسبت به ثبت آن اقدام نمایید.
  6. در صورت نیاز به ویرایش یا اصلاح مقاله، از ثبت مقاله مجدد خودداری نموده و نسخه اصلاح شده را به ایمیل کنفرانس ارسال نمایید.

 

با سپاس

آزاده آجیلیان

دبیر اجرایی کنفرانس