نحوه پیگیری مقالات

برای پیگیری پذیرش یا عدم پذیرش مقاله به سه روش زیر می توان اطلاع پیدا کرد:

  1. مقالات پذیرفته شده در سایت کنفرانس در بخش “مقالات پذیرفته شده” درج خواهد شد.
  2. بعداز ارسال مقاله و انجام داوری برای شما ایمیلی مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش خواهد آمد.
  3. چنانچه ایمیلی از طرف سایت دریافت نکردید با ایمیل info@ict2021.ir مکاتبه نموده از وضعیت مقاله خود با خبر شوید.
  4. اگر چنانچه به ایمیل دسترسی ندارید 15 روز بعد از ارسال مقاله با شماره تلفن 09215415141 تماس گرفته از وضعیت مقاله ارسالی خود اطلاع کسب نمایید.